strefa badawcza

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, jest to centrum badawcze w skład którego wchodzi budynek technologiczny doposażony w aparaturę badawczą oraz zaplecze techniczne do prowadzenia prac naukowych, badawczych  a także wdrożeniowych. W zależności od wymagań stawianych w danej dziedzinie – zapewniają one pożądana czystość technologiczną (clean-room’y dostosowane do prowadzonych badań), stabilizację temperatury oraz wilgotności. Specjalna konstrukcja Laboratorium chroni budynek przed niepożądanymi drganiami i polem elektromagnetycznym, które mogłyby zakłócić procesy technologiczne lub prace charakteryzacyjno-diagnostyczne.

Jedną z istotonych platform badawczo-rozwojowych CEZAMAT’u jest linia produkcyjna technologii półprzewodnikowej zlokalizowana w laboratoriach o podwyższonej czystości. Clean-roomy klas od ISO 7 do ISO 4 wraz z doborem aparatury, zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający realizowanie produkcji wdrożeniowej i małoseryjnej układów elektronicznych, fotonicznych i hybrydowych, a także  MEMS/MOEMS  mikrosystemów. Dobrze kontrolowane warunki w pomieszczeniach typu clean room umożliwiają otrzymanie powtarzalnych parametrach oraz przeniesienie opracowanych procesów na przemysłowe linie produkcyjnej.

Skip to content