loading
please wait

Nowa metoda otrzymywania najbardziej zaawansowanych technologicznie komponentów baterii do pojazdów elektrycznych

16 czerwca 2020

Nowa metoda otrzymywania najbardziej zaawansowanych technologicznie komponentów baterii do pojazdów elektrycznych, które pozwalają magazynować więcej energii i zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych

Nasi pracownicy: mgr inż. Tomasz Trzeciak i prof. dr hab. inż. Marek Marcinek opublikowali wyniki swoich prac w artykule pt. „Different strategies of introduction of lithium ions into nickel-manganese-cobalt carbonate resulting in LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 (NMC622) cathode material for Li-ion batteries” w czasopiśmie Solid State Ionics (IF=2,886).

Artykuł dotyczy nowej metody otrzymywania nowoczesnych materiałów katodowych stosowanych w ogniwach litowo-jonowych o zredukowanej zawartości kobaltu. Opracowane rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia efektywności produkcji ważnych komponentów ogniw Li-ion oraz poprawy właściwości ogniw, w których taki materiał katodowy byłby zastosowany. Celem jest opracowanie ogniw o krótszym czasie ładowania i większej pojemności, co przełoży się na przykład na większy zasięg samochodów elektrycznych.

W artykule opisane jest zastosowanie różnych prekursorów za pomocą których do materiału katodowego z użyciem opatentowanej przez zespół metody mokrej impregnacji wprowadzany jest lit. Zastosowanie tej nowej metody pozwala na otrzymywanie materiałów katodowych o cechach podobnych to otrzymywanych tradycyjnymi metodami (reakcja w fazie stałej) ale o wyraźnie lepszych właściwościach elektrochemicznych. Jest to również metoda znacznie mniej energochłonna i czasochłonna, gdyż pozwala pominąć stosowany w konwencjonalnych metodach etap mielenia. Co za tym idzie opisana metoda może umożliwić produkcję aktywnych materiałów katodowych o bardzo niskim poziomie emisji CO2 .

Link do artykułu: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2020.115273

 

M. Zybert, H. Ronduda, A. Szczęsna, T. Trzeciak, A. Ostrowski, E. Żero, W. Wieczorek, W. Raróg-Pilecka, M. Marcinek, Different strategies of introduction of lithium ions into nickel-manganese-cobalt carbonate resulting in LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 (NMC622) cathode material for Li-ion batteries, Solid State Ionics 348 (2020) 115273